فندق اشکور

فندق، روح اشکور

فندق يكي از محصولات استراتژيک مناطق اشکورات رحيم آباد شهرستان رودسر بوده و15هزار خانوار به كار كشت فندق در اين شهرستان مشغول هستند. شهرستان رودسر از لحاظ توليد سطح زير كشت فندق در كشور مقام اول را دارد و درصد بالایی فندق كشور در استان گيلان بويژه اشكورات رودسر توليد مي‌شود. كشور ايران مقام ششم …